Openbaar onderzoek kennisgeving plan-MER site Harelbeke

Openbaar onderzoek kennisgeving plan-MER site Harelbeke

Met deze kennisgeving/ontwerp-plan-MER wenst Agristo de activiteiten op de site te Harelbeke te bestendigen, te moderniseren en maximaal in te zetten op innovatie. Er wordt geen verhoging van de productiecapaciteit beoogd. Om de mogelijke effecten op mens en milieu te onderzoeken, werd een kennisgeving/ontwerp-plan-MER opgesteld.

 

Er wordt van 13/11/2023 tot en met 12/12/2023 een openbaar onderzoek georganiseerd.

U kunt deze kennisgeving/ontwerp-plan-MER vanaf 13/11/2023 tot en met 12/12/2023 inkijken:

 

  • Online: de nota kunt u downloaden op www.omgeving.vlaanderen.be 
  • U kunt de documenten inkijken bij Agristo Harelbeke tussen 9u en 17u
  • U kunt deze documenten eveneens inkijken op de gemeentehuizen van Harelbeke en Kuurne of bij het team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 12/12/2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen op volgende manieren:

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.