Disclaimer

Deze website wordt uitgebaat door

Agristo nv – Waterstraat 40, 8531 Harelbeke – Belgium

Ondernemingsnummer: 0425.038.558

BTW-nummer:  BE0425.038.558

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

Aansprakelijkheid

Agristo nv heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren. De informatie (teksten, beelden, hyperlinks ) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het gebruik van deze informatie gebeurt op eigen risico. Agristo nv is dan ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit, of verband houdt met, het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Agristo nv behoudt zich eveneens het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Intellectuele rechten

Agristo nv behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie. Gebruikers mogen de inhoud lezen en een kopie maken voor eigen persoonlijk gebruik in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

“Agristo” is een beschermd woord- en beeldmerk.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Kortrijk.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Agristo nv respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

Vragen en opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, mail naar: (info@agristo.com)